Профсоюзный дайджест

18.07.2018

Адукацыя: дакументы і каментарыі. Адказвае Міністэрства адукацыі

развернуть

Ці патрэбна ў дзіцячым садку весці журнал наведвання ўстановы?

На пытанні адказваў Уладзімір ЗДАНОВІЧ, начальнік Галоўнага ўпраўлення кадравай палітыкі і арганізацыйна-аналітычнай работы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Як памяняць статус прыёмнай сям’і на апякунскую?

Парадак працы з грамадзянамі па ўстанаўленні апекі (папячыцельства) рэгламентаваны Палажэннем “Аб парадку арганізацыі работы па ўстанаўленні і ажыццяўленні апекі (папячыцельства) над непаўналетнімі дзяцьмі”, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 20.05.2006 № 637 (далей — Палажэнне).

Кандыдаты ў апекуны (папячыцелі) могуць атрымаць інфармацыю аб працэдуры ўстанаўлення апекі (папячыцельства) над дзецьмі, пераліку і формах дакументаў, неабходных для ўстанаўлення апекі (папячыцельства), звярнуўшыся ва ўпраўленне (аддзел) адукацыі мясцовага выканаўчага ці распарадчага органа па месцы свайго жыхарства або па месцы жыхарства (знаходжання) дзяцей.

У адпаведнасці з Пералікам адміністратыўных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 “Аб адміністратыўных працэдурах, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян”, прыняцце рашэння аб устанаўленні апекі (папячыцельства) над непаўналетнімі і назначэнні апекуна (папячыцеля) мясцовым выканаўчым ці распарадчым органам ажыццяўляецца на працягу аднаго месяца з дня падачы заявы кандыдатам у апекуны.

Калі прыёмны бацька мае жаданне змяніць ста- тус прыёмнай сям’і на апякунскую, то яму неабходна звярнуцца з заявай у органы апекі і папячыцельства аб стварэнні апякунскай сям’і за месяц да заканчэння тэрміну дзеяння працоўнага дагавора. У выпадку задавальнення органамі апекі і папячыцельства просьбы кандыдата ў апекуны (папячыцелі) дзеці не будуць перададзены ў інтэрнатную ўстанову або іншую замяшчальную сям’ю на перыяд афармлення неабходных дакументаў.

Працую ў школе, з’яўляюся студэнткай завочнай формы навучання. Ці можа працягласць экзаменацыйнай сесіі быць 14 дзён без выхадных? Ці прадугледжаны законам дні адпачынку для студэнтаў-завочнікаў?

У адпаведнасці з пунктам 10 Правіл правядзення атэстацыі студэнтаў, курсантаў, слухачоў пры засваенні зместу адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі, зацверджаных пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29.05.2012 № 53, на лабараторна-экзаменацыйных (установачных) сесіях праводзяцца ўсе віды вучэбных заняткаў, пра- дугледжаных вучэбна-праграмнай дакументацыяй па вучэбных дысцыплінах, вывучаемым у адпаведным семестры, акрамя таго, навучэнцы праходзяць бягучую атэстацыю.

Вучэбныя і факультатыўныя заняткі ва ўстанове вышэйшай адукацыі (далей — УВА) у адпаведнасці з пунктам 20 Палажэння праводзяцца згодна з раскладамі гэтых заняткаў, якія зацвярджаюцца намеснікам па вучэбнай рабоце кіраўніка (рэктара, начальніка) УВА. Пры складанні раскладу вучэбных заняткаў УВА мае права кіравацца палажэннямі лакальных нарматыўных прававых актаў.

Такім чынам, каб атрымаць інфармацыю аб нарматыўных прававых актах, на аснове якіх складзены расклад на сесію для вучэбнай гупы, неабходна звярнуцца да кіраўніцтва УВА.

У адпаведнасці з пунктам 24 Палажэння аб установе вышэйшай адукацыі, зацвержаннага пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 01.08.2012 №93 (далей — Палажэнне), паміжсеместрамі ўстанаўліваюцца планавыя перапынкі — канікулы для адпачынку студэнтаў, курсантаў і слухачоў, але толькі для тых з іх, хто атрымлівае адукацыю ў завочнай форме. Для студэнтаў, якія засвойваюць змест адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі I ступені ў завочнай форме атрымання адукацыі, планавыя перапынкі (канікулы) адсутнічаюць. Прадастаўленне іншых дзён адпачынку для студэнтаў, якія атрымліваюць адукацыю ў завочнай форме, заканадаўствам таксама не прадугледжана.

Вучыўся ў адпаведнасці з дагаворам аб мэтавай падрыхтоўцы. Быў накіраваны на работу, з якой мяне прызвалі на тэрміновую ваенную службу. У гэты перыяд прапанавалі прадоўжыць службу па кантракце. Я яго заключыў. Праз некаторы час прыйшоў ліст з УВА аб вяртанні сродкаў за вучобу. Ці павінен я вяртаць грошы?

У адпаведнасці з артыкуламі 84, 88 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі (далей — Кодэкс), грамадзянін, які заключыў грамадзянска-прававы дагавор з арганізацыяй і ўстановай адукацыі аб мэтавай падрыхтоўцы спецыяліста, рабочага, служачага, істотнай умовай якога з яўляецца працаўладкаванне ў арганізацыі — заказчыцы кадраў, пасля завяршэння навучання не размяркоўваецца, а накіроўваецца на працу ў адпаведнасці з дагаворам і абавязаны адпрацаваць у арганізацыі — заказчыцы кадраў абавязковы тэрмін, устаноўлены дадзеным дагаворам, ці вярнуць сродкі, затрачаныя на яго падрыхтоўку.

Падставы для вызвалення ад вяртання сродкаў, затрачаных дзяржавай на мэтавую падрыхтоўку спе- цыяліста, які не адпрацаваў устаноўлены абавязковы тэрмін абавязковай, вызначаны Кодэксам (пункты 5, 6 артыкула 88).

Добраахвотнае паступленне на ваенную службу па кантракце ў пералік падстаў, прадугледжаных пунктамі 5 і 6 артыкула 88 Кодэкса, не ўваходзіць.

Інфармуем, што ў праект закона Рэспублікі Бе- ларусь “Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі” Міністэрствам адукацыі ўнесена норма аб вызваленні ад вяртання сродкаў выпускнікоў, якія атрымалі адукацыю на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі, але былі накіраваны на ваенную службу па прызыве ва Узброеныя Сілы Рэспублікі Беларусь, іншыя войскі і воінскія фарміраванні і праслужылі не менш за палову ўстаноўленага тэрміну абавязковай працы.

Які тэрмін абавязковай адпрацоўкі пасля заканчэння аспірантуры?

Ці ўваходзіць водпуск па доглядзе дзіцяці ў тэрмін абавязковай адпрацоўкі?

У адпаведнасці з пунктам 2 артыкула 84 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, пры накіраванні ўстаноўлены тэрмін абавязковай адпрацоўкі для выпускнікоў, якія атрымалі пасляўніверсітэцкую адукацыю I ступені за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, два гады. Гэтым жа пунктам вызначана, што асобам, якія атрымалі пасляўніверсітэцкую адукацыю I ступені за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, у тэрмін абавязковай адпрацоўкі пры накіраванні на работу залічваецца, па жаданні выпускніка, перыяд знаходжання ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім трохгадовага ўзросту.

На аснове якіх афіцыйных дакументаў дапус- каецца ўвядзенне ў школе другой змены заняткаў?

Пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 03.05.2018 № 39 (далей — Пастанова № 39) унесены змены ў Санітарныя нормы і правілы “Патрабаванні да ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі”, зацверджаныя пастановай Міністэрства аховы здароўя ад 27.12.2012 № 206.

Згодна з Пастановай № 39, знята забарона на адкрыццё гімназій, ліцэяў, базавых (сярэдніх) школ—каледжаў мастацтва, гімназій—каледжаў мастацтва, гімназій-інтэрнатаў, спецыялізаваных ліцэяў, сувораўскіх і кадэцкіх вучылішчаў, сярэдніх школ—вучылішчаў алімпійскага рэзерву толькі пры ўмове арганізацыі адукацыйнага працэсу ў першую змену і, адпаведна, на правядзенне вучэбных заняткаў у другую змену ў гэтых установах адукацыі.

Што тычыцца канкрэтных вучэбных класаў, то ў 1, 2, 5, 9, 10 і 11 класах, а таксама ў 8 класах, у якіх арганізавана вывучэнне асобных прадметаў на па- вышаным узроўні, вучэбныя заняткі праводзяцца толькі ў першую змену.

Для іншых класаў дапускаецца наяўнасць другой змены.

Дырэктары ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі павінны звярнуць увагу таксама на тое, што для 6—7 класаў, у якіх арганізавана вывучэнне прадметаў на павышаным узроўні, вучэбныя заняткі ў другую змену дапускаюцца толькі пры штогадовым (да пачатку навучальнага года) узгадненні са структурнымі падраздзяленнямі, якія маюць уладныя паўнамоцтвы ў сферы адукацыі, адпаведных аблвыканкамаў ці Мінскага гарвыканкама (у Мінску), а таксама з адпаведнымі абласнымі цэнтрамі гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя ці Мінскім гарадскім цэнтрам гігіены і эпідэміялогіі (у Мінску) пры ўмове забеспячэння аптымальнага рэжыму навучання.

3 поўным тэкстам Пастановы № 39 можна азнаёміцца на інтэрнэт-сайце Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь www.minzdrav.gov.by (База прававых актаў / Тэхнічныя нарматыўныя прававыя акты / Поўныя тэксты тэхнічных нарматыўных актаў, зацверджаных у адпаведнасці з заканадаўствам Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь / Гігіена дзяцей і падлеткаў / Агульнаадукацыйныя і інтэрнатныя ўстановы).

Ці патрэбна ў дзіцячым садку весці журнал наведвання ўстановы пабочнымі асобамі і журнал зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб?

Пунктам 4 артыкула 20 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі вызначана, што стварэнне бяспечных умоў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу з’яўляецца абавязкам установы адукацыі.

Тлумачэнне асобных момантаў выканання гэтай прававой нормы было дадзена ў Інструктыўна-метадычным пісьме Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь “Прыярытэтныя кірункі дзейнасці сістэмы дашкольнай адукацыі ў 2017/2018 навучальным годзе” (раздзел “Забеспячэнне бяспечных і здароўезберагальных умоў ва ўстановах дашкольнай адукацыі, прафілактыка дзіцячага траўматызму”). У гэтым дакуменце Міністэрства адукацыі звяртае ўвагу на неабходнасць арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах дашкольнай адукацыі з улікам комплексу мер па ўдасканаленні дзейнасці ўстаноў дашкольнай адукацыі па стварэнні ўмоў бяспечнай жыццядзейнасці выхаванцаў, Плана мерапрыемстваў па ўстараненні парушэнняў заканадаўства аб забеспячэнні бяспекі адукацыйнага працэсу ў мэтах выканання прадстаўлення Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь ад 18.01.2016 № 21-06д/6. У тым ліку Міністэрства адукацыі падкрэслівае, што ўваход у будынак установы дашкольнай адукацыі пабочных асоб дазваляецца толькі пры наяўнасці ў іх дакумента, які сведчыць асобу, пасля рэгістрацыі ў журнале ўліку наведвальнікаў. Такім чынам, вядзенне журнала ўліку наведвальнікаў ва ўстанове дашкольнай адукацыі з’яўляецца абавязковым.

Усе звароты грамадзян (а таксама юрыдычных асоб і прадпрымальнікаў) павінны быць улічаны і зарэгістраваны ў дзень іх паступлення, а ў выпадку, калі зварот паступіў у нерабочы дзень (нерабочы час), не пазней за першы рабочы дзень (наступны рабочы дзень), які ідзе за выхадным.

Рэгістрацыя зваротаў служыць доказам прыняцця іх да разгляду.

Пунктам 6 Палажэння аб парадку вядзення справаводства па зваротах грамадзян і юрыдычных асоб у дзяржаўных органах, іншых арганізацыях, у індывідуальных прадпрымальнікаў, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (далей — Палажэнне) ад 30.12.2011 № 1786, вызначаны парадак рэгістрацыі зваротаў (за выключэннем заўваг і (ці) прапаноў, унесеных у кнігу заўваг і прапаноў), які павінен ажыццяўляцца з выкарыстаннем адной з наступных рэгістрацыйна-кантрольных форм: аўтаматызаванай (электроннай), картачнай (у рэгістрацыйна-кантрольнай картцы), журнальнай. Таму рэгістрацыя зваротаў грамадзян у журнальнай форме не з’яўляецца абавязковай. Такую форму рэкамендуецца прымяняць пры нязначнай колькасці зваротаў, што паступаюць (да 50 на працягу года).

На экзамене па беларускай мове атрымаў адзнакі 7/7. Гадавая была 8. Якую адзнаку мне павінны былі паставіць у атэстат?

Павінны паставіць адзнаку 8.

Згодна з пунктам 82 Правіл правядзення атэстацыі навучэнцаў пры засваенні адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаных пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.06.2011 № 38, па вучэбных прадметах, па якіх праводзяцца выпускныя экзамены, экзаменацыйная камісія выстаўляе, акрамя экзаменацыйнай адзнакі, выніковую адзнаку з улікам гадавой і экзаменацыйнай адзнак.

Выніковая адзнака выстаўляецца на ўзроўні экзаменацыйнай адзнакі за выпускны экзамен, калі станоўчая гадавая адзнака ніжэйшая за экзаменацыйную; на ўзроўні гадавой — калі станоўчая экзаменацыйная адзнака ніжэйшая за гадавую. У вы- падку, калі розніца паміж гадавой і экзаменацыйнай адзнакамі складае 2 і больш балы, выніковая адзнака выстаўляецца як сярэдняе арыфметычнае экзаменацыйнай і гадавой адзнак.

Я з’яўляюся інвалідам II групы, жыву ў Мінску. Дачку пасля заканчэння каледжа (не мэтавае навучанне) накіравалі на працу ў другі населены пункт. Ці трэба будзе кампенсаваць кошт навучан- ня ў выпадку адмовы ад размеркавання?

У адпаведнасці з падпунктам 6.3 пункта 6 артыкула 83 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, выпускнікам, якія падлягаюць размеркаванню і маюць аднаго з бацькоў інваліда I ці II групы, месца працы прадастаўляецца па іх жаданні і пры наяўнасці магчымасці працаваць па месцы жыхарства гэтага бацькі.

У выпадку немагчымасці прадастаўлення камісіяй па размеркаванні месца працы ў адпаведнасці з атрыманай спецыяльнасцю і прысвоенай кваліфікацыяй па месцы жыхарства бацькі, выпускніку павінна быць прадастаўлена права самастойнага працаўладкавання, пацверджанае даведкай аб самастойным працаўладкаванні.

У мяне сярэдняя спецыяльная медыцынская адукацыя і вышэйшая педагагічная адукацыя (кваліфікацыя “настаўнік”). Ці магу я працаваць выкладчыкам спецыяльных дысцыплін у медыцынскім каледжы?

У дачыненні да педагагічных работнікаў артыкулам 51 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі ўстаноўлена, што асноўныя патрабаванні, якія прад’яўляюцца да педагагічных работнікаў, вызначаюцца кваліфікацыйнымі характарыстыкамі, што зацвярджаюцца ў парадку, устаноўленым закана- даўствам.

Такім чынам, пры назначэнні (прыёме на работу) работніка на пасаду выкладчыка наймальнік павінен выконваць кваліфікацыйныя патрабаванні, прадугледжаныя кваліфікацыйнай характарыстыкай гэтай пасады.

Кваліфікацыйныя патрабаванні да пасад педагагічных работнікаў прадугледжаны выпускам 28 Адзінага кваліфікацыйнага даведніка пасад служачых, якія заняты ў адукацыі, зацверджаным пастановай Міністэрства працы Рэспублікі Беларусь ад 28.04.2001 № 53 (далей — АКДС).

3 мэтай уніфікацыі кваліфікацыйных патрабаванняў да пасад педагагічных работнікаў пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 03.10.2017 № 50 у АКДС унесены змены.

У новай рэдакцыі кваліфікацыйных патрабаванняў выкарыстоўваецца тэрмін “адукацыя, якая адпавядае педагагічнай дзейнасці”.

Пад адукацыяй, якая адпавядае педагагічнай дзейнасці па пасадзе выкладчыка, трэба разумець вышэйшую адукацыю з прысваеннем кваліфікацыі “настаўнік”, “выкладчык”, “педагог”.

Такім чынам, асобы, якія маюць вышэйшую адукацыю і кваліфікацыю, адзначаную вышэй, могуць займаць пасады выкладчыкаў.

Размеркаванне педагагічнай нагрузкі па спецыяльным вучэбным дысцыплінам сярод выкладчыкаў ажыццяўляецца кіраўніком установы адукацыі зыходзячы са зместу вучэбных дысцыплін.

З’яўляюся індывідуальным прадпрымальнікам, рэалізоўваю праграму адукацыйных курсаў. Ці магу я, акрамя сертыфіката і даведкі аб навучанні, выдаваць навучэнцам пасведчанне аб разрадзе?

Не можаце.

Выдача пасведчання аб прысваенні кваліфікацыйнага разраду (класа, катэгорыі) па прафесіі прадугледжваецца пасля засваення навучэнцамі адукацыйных праграм прафесійнай падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі рабочых (служачых).

Аднак, у адпаведнасці з пунктам 3 артыкула 246 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, індывідуальныя прадпрымальнікі, якім у адпаведнасці з заканадаўствам прадастаўлена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць, могуць рэалізоўваць толькі наступныя адукацыйныя праграмы дадатковай адукацыі дарослых:

адукацыйную праграму вучэбных курсаў (лекторыяў, тэматычных семінараў, практыкумаў, трэнінгаў і іншых відаў вучэбных курсаў);

адукацыйную праграму ўдасканалення магчымасцей і здольнасцей асобы.

Рэалізацыя індывідуальнымі прадпрымальнікамі адукацыйных праграм прафесійнай падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі рабочых (служачых) не дапускаецца.

Выпускнік накіраваны на працу настаўнікам у школу. Яму за кошт бюджэту выплачана грашовая дапамога за 45 каляндарных дзён. Ці патрэбна будзе вяртаць у бюджэт выплачаную грашовую дапамогу ў выпадку, калі выпускнік не прыступіць да працы, а працягне вучобу ў вочнай магістратуры?

Пры паступленні ва ўстанову адукацыі для атрымання адукацыі больш высокага ўзроўню (ступені) вяртанне выпускніком грашовай дапамогі заканадаўствам не прадугледжана.

Атрымала сярэднюю спецыяльную адукацыю на бюджэтнай аснове на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі. Адпрацавала год і планую працягваць навучанне ва ўніверсітэце па тым жа профілі на дзённай форме навучання. Ці патрэбна будзе вяртаць грошы за неадпрацаваны перыяд, указаны ў дагаворы?

Згодна з пунктам 1 артыкула 88 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі (далей — Кодэкс), выпускнікі, якія былі накіраваны на працу ў адпаведнасці з дагаворам аб мэтавай падрыхтоўцы спецыяліста (рабочага, служачага) і не адпрацавалі абавязковы ўстаноўлены тэрмін, павінны вярнуць у рэспубліканскі і (ці) мясцовыя бюджэты сродкі, затрачаныя на іх падрыхтоўку.

У адпаведнасці з пунктам 3 артыкула 63 Кодэкса 2, істотнымі ўмовамі дагавора аб мэтавай падрыхтоўцы спецыяліста (рабочага, служачага) з’яўляюцца, у прыватнасці, спецыяльнасць (кірунак спецыяльнасці, спецыялізацыя), па якой будзе ажыццяўляцца падрыхтоўка; кваліфікацыя (прафесія рабочага, пасада служачага); тэрмін абавязковай работы; вяртанне сродкаў, затрачаных на яго падрыхтоўку.

Такім чынам, неабходна адпрацаваць увесь абавязковы ўстаноўлены тэрмін у якасці спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй або вярнуць кошт навучання за неадпрацаваны перыяд.

Як аплачваецца праца выкладчыкаў каледжа, членаў экзаменацыйнай камісіі за ўдзел у экзаменах па агульнаадукацыйных прадметах? На экзамене працавалі тры члены экзаменацыйнай камісіі, а заплацілі толькі таму выкладчыку, які вядзе прадмет. Ці правільна гэта?

У адпаведнасці з Правіламі правядзення атэстацыі навучэнцаў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаных пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.06.2011 № 38, экзаменацыйныя камісіі па кожным вучэбным прадмеце зацвярджаюцца кіраўніком установы адукацыі не пазней чым за два тыдні да пачатку экзаменаў.

Улічваючы тэрміны зацвярджэння складу экзаменацыйных камісій, гадзіны, адведзеныя на правядзенне экзаменаў, не ўключаюцца ў гадавую нагрузку членаў камісіі (акрамя педагагічнага работніка, які выкладае вучэбны прадмет, па якім праводзіцца экзамен) і аплачваюцца за фактычную колькасць адпрацаваных гадзін па разліковым гадзінным стаўкам звыш устаноўленай гадавой нагрузкі.

Педагагічнаму работніку, члену экзаменацыйнай камісіі, які выкладае вучэбны прадмет, па якім праводзіцца экзамен, гадзіны на правядзенне экзамену могуць уключацца ў гадавую нагрузку і аплачвацца па разліковым гадзінным стаўкам звыш устаноўленай гадавой нагрузкі.

Ці павінна ўстанова адукацыі перавесці майго сына з платнага навучання на бюджэтнае, калі вакантнае бюджэтнае месца зявілася толькі пасля 14 верасня?

Не павінна.

Згодна з пунктам 3 Палажэння аб парадку пераводу студэнтаў і вучняў, якія атрымліваюць сярэднюю спецыяльную адукацыю, у дзяржаўных установах адукацыі з платнага навучання на навучанне за кошт сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовага бюджэтаў зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 13.05.2006 № 609, перавод вучняў устаноў адукацыі ўсіх форм атрымання адукацыі з платнага навучання на навучанне за кошт сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовага бюджэтаў ажыццяўляецца пры наяўнасці свабодных бюджэтных месцаў пасля заканчэння навучальнага года ў перыяд да 14 верасня.

Атрымаў адукацыю ў Расіі. Пасля заканчэння ўніверсітэта працую першы год у бюджэтнай арганізацыі Беларусі. Ці з’яўляюся я маладым спецыялістам?

Не з’яўляецеся.

У адпаведнасці з пунктам 5 артыкула 83 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі (далей — Кодэкс), маладымі спецыялістамі з’яўляюцца на працягу тэр- міну абавязковай адпрацоўкі выпускнікі ўстаноў адукацыі, якія працуюць па размеркаванні,

Месца працы шляхам размеркавання прадастаўляецца ў адпаведнасці з атрыманай спецыяльнасцю (кірункам спецыяльнасці, спецыялізацыяй) і прысвоенай кваліфікацыяй выпускнікам, якія атрымалі вышэйшую адукацыю ў дзённай форме навучання за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту (пункт 2 артыкула 83 Кодэкса).

Па той прычыне, што вышэйшая адукацыя атрымана за межамі Беларусі, у дадзеным выпадку нормы заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб размеркаванні выпускнікоў не прымяняюцца.

Ці можна прыцягнуць да дысцыплінарнай ад-казнасці вучня за парушэнне дзелавога стылю адзення?

Можна, але толькі пры той умове, што абавязак вучняў прытрымлівацца дзелавога стылю адзення замацаваны ў правілах унутранага распарадку для навучэнцаў і ў статуце ўстановы адукацыі.

Калі ва ўстаноўчых дакументах, правілах унутранага распарадку для навучэнцаў прапісаны пэўныя патрабаванні да знешняга выгляду навучэнца (не дапускаецца насіць пірсінг, афарбоўваць валасы, выкарыстоўваць касметыку і інш.), то дадзенымі патрабаваннямі неабходна кіравацца. Навучэнец павінен іх выконваць.

Падпунктам 1.3 пункта 1 артыкула 32 Кодэкса вызначана, што навучэнцы павінны выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў, правіл унутранага распарадку для навучэнцаў.

У адпаведнасці з артыкулам 126 Кодэкса, навучэнца можна прыцягнуць да дысцыплінарнай адказнасці пры невыкананні або неналежным выкананні абавязкаў, ускладзеных на яго актамі заканадаўства, устаноўчымі дакументамі і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі (пункт 1 гэтага артыкула). А за дысцыплінарную правіннасць з боку навучэнца да яго прымяняюцца меры дысцыплінарнага спагнання.

Ці патрэбна аб’яўляць конкурс на загадчыка кафедры пры аб’яднанні кафедраў, калі савет універсітэта прыняў рашэнне аб замяшчэнні пасады загадчыка новастворанай кафедры (зацвердзіў аднаго з двух былых загадчыкаў)? Калі аб’яўленне конкурсу патрабуецца, то праз які час?

У адпаведнасці з пунктам 32 Палажэння аб парадку правядзення конкурсу на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу ва ўстановах адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 21.06.2011 № 806 (далей — Палажэнне), пры аб’яднанні кафедраў рашэнне аб замяшчэнні пасады загадчыка новастворанай кафедры прымае савет установы адукацыі (факультэта) шляхам тайнага галасавання без аб’яўлення конкурсу.

Пасада загадчыка кафедры адносіцца да пасады, якая замяшчаецца па конкурсе і, адпаведна, павінна быць замешчанай ва ўстаноўленым парадку (пункт 4 Палажэння).

Згодна з пунктам 13 Палажэння, кіраўніку ўстановы адукацыі дазваляецца пры неабходнасці прымаць работніка па тэрміновым працоўным дагаворы на адзін год да выбрання яго па конкурсе на пасаду, якую ён займае.

Такім чынам, наймальнік заключае з работнікам, які прызначаецца на пасаду новастворанай кафедры, тэрміновы працоўны дагавор на адзін год. Пасля заканчэння тэрміну дзеяння гэтага працоўнага дагавора неабходна замясціць дадзеную пасаду па конкурсе ў адпаведнасці з заканадаўствам.

 

Настаўніцкая газета. №75 (8127), 5 ліпеня 2018 года

свернуть
18.07.2018

Год малой родины в Беларуси «продлят» еще на 2 года

развернуть

Решение продлить программу тематических мероприятий в стране до 2020 года озвучили в пресс-службе Президента.

На днях был опубликован Указ Президента Беларуси Александра Лукашенко № 247, согласно которому под знаком Года малой родины в республике пройдут 2018–2020 годы. Ожидается, что подобное решение простимулирует социально-экономическое развитие регионов, поможет формированию активной гражданской позиции у населения и поспособствует сохранению историко-культурного и духовного наследия.

В ближайшее время Совмин совместно с Минским городским и областными исполнительными комитетами разработает программу мероприятий до 2020 года, нацеленных на развитие малой родины.

Впервые идею продлить Год малой родины высказал Президент Беларуси на республиканском субботнике в апреле. «Это даже не год малой родины, а трехлетка, потому что за год мы вряд ли что-то там построим, создадим. Сразу людей не повернешь. Они сначала должны привыкнуть, осознать, наметить себе какие-то планы, а где-то кому-то надо и деньги заработать, чтобы в свою малую родину вложиться. И тогда я предложил, давайте мы объявим этот Годом малой родины и подумаем о продлении. Поэтому это только старт», – передает слова главы государства БЕЛТА.

Напомним, что Год малой родины стал главной темой многих проектов Федерации профсоюзов Беларуси. Участники народно-патриотической акции «Мы – вместе!», среди которых и звезды белорусской эстрады, в каждом населенном пункте по маршруту акции помогают благоустраивать малые города. Родному краю решили посвятить и недавно запущенный фотоконкурс Федерации профсоюзов «Радзіма». По всем областным центрам и малым городам страны этим летом проедет и мобильный музей-бус «Цветы Великой Победы» – совместный проект ФПБ и Белорусского республиканского союза молодежи.

Источник: 1prof.by

свернуть
18.07.2018

В национальном профцентре прошел VIII пленум Совета Федерации профсоюзов Беларуси

развернуть

На мероприятие собрались представители профсоюзного актива из всех регионов страны. Нынешней встрече предшествовал ряд значимых событий: заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам с участием правительства, профсоюзов и нанимателей и принятие в первом чтении законопроекта об изменении Трудового кодекса.

Эти обстоятельства придали особый тон всему мероприятию: участники пленума установили для себя довольно высокую планку задач. Стратегию профсоюзной работы обозначил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Изменения в кодексе
Свое выступление он начал с важного события последних дней – принятия в первом чтении законопроекта по изменению Трудового кодекса.

Следуя указу Президента, ФПБ в соавторстве с профильными министерствами и ведомствами работала над этим документом больше года. Предложения, с которыми выступал национальный профцентр, были направлены на защиту интересов простых тружеников. Представители нанимателей, соответственно, отстаивали свои позиции. Между сторонами не раз возникали острые дискуссии. Законопроект отправлялся на доработку, и, наконец, разработчикам удалось прийти к компромиссу. В целом Федерация профсоюзов внесла порядка 40 предложений, многие из них на сегодняшний день учтены.

– Мы добились изменения статьи 365 Трудового кодекса, которая касается распространения коллективного договора на работников, от имени которых он не заключался, – проинформировал участников пленума Михаил Орда. – Этот вопрос профсоюзы поднимали на протяжении 20 лет. И то, чего нам удалось добиться, – фактически революция в коллективно-договорных отношениях.

По словам лидера национального профцентра, в законопроекте на данный момент определен перечень вопросов коллективного договора, одинаково распространяющихся на всех сотрудников. Это рабочее время, время отдыха, регулирование внутреннего трудового распорядка, сроки выплаты и порядок индексации зарплаты, охрана труда и другие вопросы, которые регулируются общим законодательством. Иные положения колдоговора касательно дополнительных гарантий предлагается распространять на работников, не входящих в профсоюз, в соответствии с условиями, прописанными в «местной конституции».

– На наш взгляд, это справедливый подход, который дает дополнительные возможности для мотивации профсоюзного членства, – сказал Михаил Орда.

Учтен и ряд других предложений. Например, закрепляется норма, согласно которой профсоюз будет участвовать в обсуждении контракта с работником – членом профсоюза. Это поможет избежать ситуаций, когда человеку предлагают заведомо невыгодные условия труда. Также проект предусматривает уведомление профкома при намерении нанимателя не продлевать контракт с членом профсоюза.

Удалось закрепить в законопроекте еще одну крайне важную норму – ограничить материальную ответственность работников, занятых на контрактах. ФПБ не раз обращала внимание на ситуации, когда наниматель, подпадая под штрафные санкции как юридическое лицо, «переводит стрелки» на подчиненных, заставляя их погашать задолженности из собственного кармана. Профсоюзы поднимали этот вопрос на уровне правительства, предлагали депутатскому корпусу уже отработанные алгоритмы, позволяющие упредить подобные ситуации в принципе. И внимание к проблеме удалось привлечь.

– Согласно новым нормам, наниматель не сможет переложить на работников штраф, возложенный на организацию, – сообщил председатель ФПБ.

По предложению Федерации профсоюзов в новой редакции Трудового кодекса также удалось сохранить право за пенсионерами, которые потребовали расторжения трудового договора из-за виновных действий нанимателя, на получение компенсации в размере трехмесячной заработной платы. В первоначальной редакции законопроекта такая гарантия отсутствовала.

– Еще мы настояли на сохранении срока предупреждения работника об изменении существенных условий труда в количестве 30 дней, хотя изначальная редакция законопроекта предусматривала сокращение этого срока до 7 календарных дней, – констатировал Михаил Орда.

Работа продолжится
К сожалению, в обновленный законопроект не вошла норма об обязательном продлении трудовых отношений с добросовестными работниками. ФПБ не раз заявляла о проблеме «скрытого сокращения»: когда вместо установленной процедуры сокращения наниматели просто расторгают контракты с сотрудниками, не имеющими дисциплинарных взысканий, и тем самым решают свои финансовые вопросы.

– Наши социальные партнеры признают, что проблема «скрытого сокращения» действительно есть и ее надо решать, – подчеркнул Михаил Орда. – Сегодня в этой сфере многое отдано, что называется, на откуп нанимателю. В итоге принятие решений о продлении или непродлении контракта зависит только от общего уровня управленческой культуры и доброй воли руководителя. И это при том, что частный сектор стремительно развивается и зачастую преодолевает трудности, ориентируясь исключительно на собственный интерес и выгоду, без учета интересов людей. Именно поэтому мы предлагаем прописать четкие правила, чтобы каждый человек был уверен: если он трудится добросовестно, то может рассчитывать на продление трудовых отношений.

Председатель ФПБ также сообщил, что на сегодняшний день существует договоренность с депутатским корпусом, Министерством труда и социальной защиты о продолжении работы по обозначенной теме. Планируется, что уже ко второму чтению законопроекта в Палате представителей стороны подготовят согласованные предложения по урегулированию вопроса заключения и продления контрактов.

Закреплено документально
Совместную работу над Трудовым кодексом можно считать прямым доказательством продуктивности партнерских отношений между профсоюзами и властными структурами, отметил лидер национального профцентра. Вместе с тем сегодня речь идет о необходимости совершенствования системы социального партнерства в стране.

Как известно, в мае текущего года Президент Беларуси подписал указ, в соответствии с которым стороны социального партнерства будут принимать в рамках своих полномочий документы для исполнения обязательств, согласно Генеральному соглашению. На основе указа уже сегодня идет корректировка регламента работы Национального совета по трудовым и социальным вопросам – основной дискуссионной площадки с участием правительства, профсоюзов и нанимателей.

– На наш взгляд, это будет способствовать более четкому исполнению достигнутых договоренностей, — отметил Михаил Орда.

При этом лидер ФПБ подчеркнул: по аналогичной схеме необходимо выстроить работу и регионам:

– Каждое заседание областных и районных советов по трудовым и социальным вопросам должно начинаться с анализа выполнения решений, принятых ранее. Выполнение принятых сторонами обязательств должно закрепляться принятием соответствующих решений местных органов власти.

За счет инвестиций
На недавнем заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам стороны обсудили показатели в экономике, сфере занятости и определили ближайшие рабочие планы.

– Безусловно, нас радует тот факт, что по итогам 5 месяцев экономика сохраняет положительные тенденции прошлого года, – сказал Михаил Орда. – Особенно важно, что отмечается рост доходов людей. Так, реальная зарплата по стране увеличилась на 13,4%. Но при этом мы все понимаем: есть ряд категорий работников, которые получают крайне низкую заработную плату. Каждый отраслевой профсоюз должен принципиально ставить этот вопрос перед социальными партнерами.

Михаил Орда привел конкретные примеры. Так, в ходе профсоюзного мониторинга выяснилось, что в некоторых районах уровень доходов не позволяет обеспечить население даже минимальным набором товаров и услуг. Улучшить ситуацию, по мнению участников Национального совета, можно за счет привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Соответствующее решение было внесено в протокол заседания. В соответствии с резолюцией местные власти должны сообщить сторонам Нацсовета результаты проделанной работы до 1 октября нынешнего года.

Подводя черту под темой низких доходов, Михаил Орда напомнил: такие ситуации можно и нужно упреждать, в частности благодаря систематическому посещению проблемных предприятий.

– Это наши общие вопросы, и решать их нужно совместными усилиями. Сторонних наблюдателей здесь быть не должно. Там, где не удается снять вопрос на местном уровне, подключайте Республиканский комитет отраслевого профсоюза, обращайтесь в ФПБ. Будем решать проблему всем миром, – резюмировал лидер национального профцентра.

Поддержка реальна
Михаил Орда также отметил положительную динамику в вопросах занятости населения: количество вакансий увеличивается, вынужденная неполная занятость и целодневные простои сокращены почти вдвое.

Вместе с тем в некоторых районах трудоустроиться и зарабатывать приемлемые деньги довольно сложно. Председатель ФПБ подчеркнул, что на эту ситуацию профсоюзы на местах должны влиять «в ручном режиме».

– Сегодня наши представители включены в комиссии по содействию занятости практически во всех районах, – сообщил Михаил Орда. – Наша общая задача – обеспечить реальное, а не номинальное участие в работе этих коллегиальных органов. Мы должны детально и объективно анализировать каждый случай обращения за помощью в трудоустройстве, оказывать максимальное содействие и, самое главное, всегда стоять на стороне законных прав и интересов людей.

По мнению лидера национального профцентра, ситуацию с занятостью усугубляет несовершенство контрактной формы найма. В частности, чрезмерно распространена практика краткосрочных контрактов, о которой говорилось выше. Председатель ФПБ проинформировал: из 300 тысяч безработных (количество определено по методике Международной организации труда. – Прим. авт.) в феврале нынешнего года почти 50 тысяч были уволены по истечении срока действия контракта. А по официальному сокращению – чуть более 36 тысяч. Настораживают и другие данные. Так, в ходе масштабного профсоюзного мониторинга (эксперты проанализировали порядка 1 млн. 600 контрактов) выяснилось, что более 30% контрактов заключены на минимальный срок – 1 год.

– Эти цифры еще раз подтверждают: зачастую наниматели используют контрактную форму найма, не считаясь с интересами людей, – подчеркнул Михаил Орда. – Мы неоднократно акцентировали внимание на том, что до решения вопроса на законодательном уровне необходимо прописывать соответствующие нормы по гарантиям занятости в тарифных соглашениях и коллективных договорах.

Напомним: ФПБ уже ставила задачу перед отраслевыми профсоюзами провести ревизию всех соглашений и коллективных договоров на предмет их соответствия аналогам более высокого уровня. Эту работу необходимо продолжать, причем придерживаясь принципиальной позиции – вносить в коллективные договоры нормы по защите человека труда.

Новый «кадровый» этап
В Федерации профсоюзов уверены: современные реалии требуют постоянного повышения квалификации кадров. Именно поэтому за последние несколько лет национальный профцентр значительно расширил практику профсоюзного обучения.

На базе Международного университета «МИТСО» открыт постоянно действующий Республиканский центр по подготовке кадров, около месяца назад ФПБ запустила проект по обучению лекторских групп, а в обозримом будущем профсоюзные активисты смогут получить новую специальность «Социальное партнерство» – эту задачу также реализует университет «МИТСО».

– Но вопрос не только в том, чтобы открыть новую специальность, написать учебные программы и набрать людей для обучения. Должны быть созданы все условия для получения на выходе высококвалифицированных специалистов, готовых не только к эффективной профсоюзной работе, но и к исследовательской, научной деятельности по профсоюзной тематике, – сказал Михаил Орда.

Председатель ФПБ указал также на необходимость придания нового импульса такому направлению, как юридическая поддержка работников. Профсоюзы должны не только представлять интересы людей на рабочих местах и в судах, но и участвовать в принятии любого нормативного акта, затрагивающего социально-экономические интересы трудящихся.

– Для этого у нас имеются все необходимые ресурсы и полномочия, – отметил лидер национального профцентра. – В составе практически каждого коллегиального органа есть наши представители.

Михаил Орда поблагодарил коллег, принимающих участие в организации международных и культурных проектов. За последние годы под эгидой Федерации профсоюзов их было реализовано немало. Достаточно вспомнить молодежный образовательный форум «ТЕМП», который завершился в начале июля, и апрельскую научно-практическую конференцию, посвященную «зеленой» экономике и занятости.

– Нас оценивают на международной арене как надежных и серьезных партнеров и, как результат, предлагают поддержку и дальнейшее сотрудничество, – констатировал председатель ФПБ. – Это очень важно в целом для нашей страны.

Говоря о сфере культуры, Михаил Орда затронул насущную проблему:

– В последнее время наблюдается тенденция закрытия или передачи ведомственных учреждений культуры в коммунальную собственность. Только за последние 3 года их количество снизилось с 97 до 76. В результате зачастую ликвидируются профсоюзные коллективы. По этому вопросу на VII съезде Федерации профсоюзов высказался Президент, и мы с вами должны приложить максимум усилий для сохранения ведомственных объектов социального назначения. Как правило, их содержание не оказывает значительного влияния на финансово-экономическое состояние предприятия, но при этом дает дополнительные блага людям.

Чтобы отстоять свои позиции в этом и в других вопросах, профсоюзам нужно уметь договариваться с социальными партнерами, еще раз напомнил Михаил Орда, завершая свое выступление.

– От того, как мы смогли отстоять интересы людей в переговорах с нанимателем, как защитили людей в судах, как помогли в сложной жизненной ситуации, как влияем на принятие решений, важных для всех трудящихся, зависит наш авторитет, – сказал лидер национального профцентра. – Люди должны понимать: профсоюзы готовы поддержать и помочь в любой жизненной ситуации.

Елена ОРЛОВА

Фото Валерия КАРТУЛ

Источник: 1prof.by

свернуть
10.08.2018

Лучший социальный педагог столицы Алексей Кобызев поделился с корреспондентом газеты «Минский курьер» о том, как помогает ребятам преодолевать кризис подросткового возраста

развернуть

О работе

— После награждения победителей конкурса я услышала от вас фразу: каждый учащийся нашей школы может постучаться ко мне и получить совет. Много таких смельчаков находится?

— На протяжении учебного года провожу групповые занятия в рамках шестого школьного дня. Суббот много, поэтому успеваю охватить почти все классы. Беру темы, которые волнуют учащихся. Нередко ребята пишут мне в социальных сетях, спрашивают, можно ли прийти и уточнить какие-то моменты. Так что смельчаков хватает.

— Расскажите, как проходят занятия?

— Одно из последних проводил в 10-м классе. Мы рассматривали вопросы взаимоотношений в коллективе. Помогла в этом игра «Королевство», разработанная российскими психологами: ребята выбирали короля, занимали определенные места в иерархии, я направлял их в нужное русло, давал задания. В процессе игры дети раскрепостились. В конце подвели итоги, я охарактеризовал каждого участника. Подросткам интересно. Они прислушиваются, задумываются.

— Ваша работа невозможна без знания психологии?

— Безусловно. Во время учебы в филиале Российского государственного социального университета нам читали курс психологии. Тогда же удалось получить профессиональный и жизненный опыт в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей, отвечая на звонки, поступающие на кризисную телефонную линию. Теперь занимаюсь самообразованием: в прошлом году освоил программу первой ступени гештальт-терапии «Московский Геш­тальт Институт», за плечами специализированный курс по работе с подростками. Планирую получить образование педагога-психолога на базе Академии последипломного образования.

— Как вы определяете, кому из ребят нужна поддержка?

— Меня сложно застать в кабинете, я постоянно общаюсь с детьми, знаю их, поэтому замечаю и изменения в поведении. Иногда сами ребята могут подсказать. Например, Карина рассталась с парнем или еще что-то. Кто-то пропустит мимо ушей такую информацию, но я понимаю, что в подростковом возрасте подобная ситуация может иметь негативные последствия.

Совместно со школьным психологом проводим ежегодное анкетирование, выявляем, есть ли у учеников та или иная зависимость, а также обязательные плановые анкетирования. Всегда стараюсь включить вопрос, на который ребенок ответит бессознательно и таким образом немного раскроет себя, что поможет мне понять его.

У ребят есть мой номер телефона, чтобы в сложной ситуации они могли позвонить. Бывало, и в час ночи выезжал в РУВД. Оказавшись в беде, подростки пугаются, теряются и могут наделать еще больше глупостей.

— Чтобы помочь ребенку, нужно расположить его к ­себе…

— Не знаю ни одного ученика в нашей школе, которому я бы не нравился, а если узнаю… (смеется) К сожалению, определенная проблема существует. Сегодня сложился несколько негативный образ социального педагога: этакий злой дядька, который будет ругать и ставить ребенка на учет. Действительно, если имеет место неблагополучие, в учреждении образования собирают совет профилактики. Я принимаю в нем непосредственное участие, объясняю родителям, какая ответственность предусмотрена Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. Когда приходит в школу инспектор по делам несовершеннолетних, мы вместе прогуливаемся по учебному заведению. Создается впечатление, что я дядя милиционер. Ученики 1-2-х классов так меня иногда и называют.

О школьниках

— Девочки не стесняются к вам обращаться?

— В таком возрасте у них часто возникают проблемы во взаимоотношениях с мальчиками. И кто, как не я, сможет им объяснить психологию противоположного пола? С девочками проще: они более открыты эмоционально.

— Какие они, современные подростки?

— Нынешние дети не умеют говорить о своих чувствах, переживаниях, о том, что происходит внутри. Замыкаются в себе, и потом происходит то, что происходит. Общаясь с ними, родители должны обозначать свои чувства: я злюсь на тебя, потому что…; я недоволен твоим поведением, так как…

Провожу встречи с родителями тех ребят, у которых есть проблемы в поведении. Объясняю, насколько опасны крайности — демократия и авторитаризм — в воспитании подростков.

— Младшая школа не остается без вашего внимания? Чем и как занимаетесь с такими учениками?

— Общаюсь с ними в игровой форме, провожу викторины, иногда устраиваем дискуссии, чтобы ребята с раннего возраста учились о себе рассказывать. В школе ежегодно проводится конкурс «Один дома», посвященный безопасному и ответственному поведению детей. В прошлом году наш 3-й класс взял два первых места на городском этапе в номинациях «Театрализованное представление» и «Плакат».

— Не забывают ли современные дети о своих обязанностях?

— Еще как! Постоянно приходится им на это указывать. В ежегодном анкетировании учащихся есть пункт: назовите свои права и обязанности. Права все дружно перечисляют, а вот обязанности… Из 300 детей в лучшем случае двое-трое напишут «учиться». И всё.

О проблемах и похвалах

— Доводилось ли принимать участие в изъятии ребенка из семьи?

— Да. Но всегда стараюсь предпринять меры, чтобы дети вернулись к родителям. Если вижу, что мамы-папы заинтересованы в том, чтобы измениться, иду навстречу, пишу ходатайства во все органы. Но есть и такие, которые кормят обещаниями и не спешат исправиться.

— Вы работаете социальным педагогом в школе № 137 на протяжении восьми лет. Изменилось ли поведение несовершеннолетних? Или проблемы одни и те же?

— Помню первый рабочий день. Пришел в кабинет, открыл окно и увидел: стоят красавцы, курят. Не поленился, вышел. Представился — все изменились в лице. Сейчас в этом плане спокойнее, отпала необходимость в рейдах вокруг школы. Зато, к сожалению, приходится сталкиваться с ситуациями, когда в вечернее время подростки оказываются на улице с бутылкой пива в руках и рискуют быть задержанными. Конечно, это неприятно и для нас, и для родителей.

Вторая проблема, не менее актуальная, — нецензурная брань в общественном месте. Она расценивается как нарушение Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Бывает, подросток, чтобы отличиться перед сверстниками, употребляет крепкое словцо, а рядом проходит сотрудник правоохранительных органов. Он имеет полное право задержать несовершеннолетнего и составить протокол. Потом с ребенком будут работать представители инспекции по делам несовершеннолетних. Я как социальный педагог провожу со всеми нарушителями индивидуально-профилактическую работу.

— И много у вас таких ребят?

— Трое. Один признан находящимся в социально опасном положении. Не так давно еще одного пришлось отправить в спецшколу.

— За что вы цените свою работу?

— За возможность самореализации, так как я творческий человек: пишу стихи, сценарии для мероприятий и конкурсов, рисую. Общение с детьми продлевает молодость. Стараюсь быть для них достойным примером, а еще занимаюсь спортом. По субботам играю со школьниками в футбол.

— Лучшая похвала, которую получили?

— На день рождения, который отмечал в октябре, ученики подарили коллаж и чашку с надписью «Лучший социальный педагог», хотя конкурс только начинался. Они в меня верили. Я не мог подвести детей. Их доверие и откровенность — самая ценная награда за мои труды!

свернуть